گروه حقوقی ایران مشاوران در زمینه های زیر می تواند به شما راهنمایی ارائه دهد

۱-مشاوره حقوقی در امور قردادها، وصول مطالبات، انحصار وراثت و…

۲-درخواست صدور سند برای املاک مشمول قانون تعیین و تکلیف اراضی بی سند

الف)افراز

ب)تجمیع

ج)تفکیک

۳-انجام امور بانکی و جمع آوری مدارک مورد نیاز و اخذ استعلامات مورد نیاز

۴-اخذ استعلام برای ارگان های اداری مثل: منابع طبیعی، اداره مالیات، اداره ثبت اسناد و…

۵-وکالت انحصار وراثت و پیگیری گواهی انحصار وراثت