آشنایی با انواع صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساسی شامل مواردی نظیر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی می‌شوند. تجزیه‌وتحلیل این صورت‌ها باعث می‌شود مدیران شرکت‌ها، صاحبان سرمایه، بستانکاران و سرمایه‌گذاران بتوانند از وضع مالی گذشته، حال و آینده شرکت‌های سهامی مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت…

دانلود آخرین فرمت صورت های مالی نمونه تهیه شده توسط سازمان حسابرسی و بورس

آخرین فرمت صورت های مالی نمونه که توسط سازمان حسابرسی و بورس تهیه و به شرکت ها ابلاغ شده است. ۱-صورت های مالی نمونه شرکت اصلی ۲-صورت های مالی نمونه تلفیقی لازم به توضیح است که این صورت های مالی بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری تهیه شده است. با عنایت…