دانلود آخرین نسخه نرم افزار گزارش خرید و فروش سه ماهه (گزارش فصلی)

اطلاعیه مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به سال ۱۳۹۶ فصول بهار، تابستان و پاییز: بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۹۲۶/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ سازمان  امور مالیاتی کشور  و موافقت وزیر محترم اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای  اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹…